Ανοιγόμενα Κουφώματα

Ανοιγόμενα Κουφώματα

Αλουμινίου / PVC

Μεγάλη γκάμα σε Κουφώματα Αλουμινίου/Pvc

Τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε ορισμένα κτίρια που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για τη σωστή λειτουργία τους και παίρνουν τη θέση των παλιών ξύλινων κουφωμάτων. Τα ποιοτικά  κουφώματα αλουμινίου και pvc χαρίζουν μόνωση και ασφάλεια στο μέγιστο βαθμό. Θα τα βρείτε στον τύπο και το σχέδιο που επιθυμείτε. Οι εφαρμογές τους είναι άπειρες και δέχονται πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς βάση των δικών σας αναγκών και επιλογών.

Τα κουφώματα ανάλογα με τον τρόπο κίνησης των φύλλων χωρίζονται σε:

Economy

Standard

Premium

Μεγάλη γκάμα σε Κουφώματα Αλουμινίου/Pvc

Τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε ορισμένα κτίρια που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για τη σωστή λειτουργία τους και παίρνουν τη θέση των παλιών ξύλινων κουφωμάτων. Τα ποιοτικά κουφώματα αλουμινίου και pvc χαρίζουν μόνωση και ασφάλεια στο μέγιστο βαθμό. Θα τα βρείτε στον τύπο και το σχέδιο που επιθυμείτε. Οι εφαρμογές τους είναι άπειρες και δέχονται πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς βάση των δικών σας αναγκών και επιλογών.

Τα  κουφώματα ανάλογα με τον τρόπο κίνησης των φύλλων χωρίζονται σε:

Τοποθετούνται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε ορισμένα κτίρια που διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για τη σωστή λειτουργία τους και παίρνουν τη θέση των παλιών ξύλινων κουφωμάτων. Τα ποιοτικά κουφώματα αλουμινίου και pvc χαρίζουν μόνωση και ασφάλεια στο μέγιστο βαθμό. Θα τα βρείτε στον τύπο και το σχέδιο που επιθυμείτε. Οι εφαρμογές τους είναι άπειρες και δέχονται πολλά αξεσουάρ και μηχανισμούς βάση των δικών σας αναγκών και επιλογών.

Τα  κουφώματα ανάλογα με τον τρόπο κίνησης των φύλλων χωρίζονται σε:

innoval-alumil-s77-03

Economy

Standard

Premium